Kirjeldus

MENTOR Kontrollsüsteemi riistvaraelemendid ühenduvad püramiidsesse võrkstruktuuri, millisel on neli riistvarataset.

Võrkstruktuuri tipuks ja seega esimese taseme põhisõlmeks on personaalarvuti (või arvutivõrgu tööjaam). Personaalarvuti täidab MENTOR-süsteemis sisend-väljundseadme ja andmesalvesti ülesannet; ent arvuti pidev osalemine tööprotsessis pole oluline. Oma adresseeritava järjestikliidese kaudu ühendub personaalarvuti MENTOR-süsteemi teise taseme - andmehõivejaama - liidesesse.

Teise taseme põhisõlm - andmehõivejaam - on süsteemi tähtsaim sõlm. Neid võib süsteemi struktuuris olla kas üks või mitu (kuni kuuskümmend neli); tavaliselt ei ületa nende arv nelja. Kõik andmehõivejaamad on funktsionaalselt samaväärsed. Andmehõivejaam on varustatud võimsa protsessoriga ja suhteliselt suure mäluga; suudab dialoogi pidada nii kõrgemal tasemel paikneva personaalarvutiga kui ka juhtida järgmisel, struktuuri kolmandal tasemel paiknevate seadmete tööd.

Süsteemi kolmanda taseme moodustavad nn. terminalid - protsessoritega varustatud väikeseadmed. Terminale on MENTOR-süsteemis loodud paljude erinevate ülesannete täitmiseks ja need on nii funktsoonidelt kui ka konstruktsioonilt üksteisest oluliselt erinevad. Üks andmehõivejaam suudab teenindada kuni kuuskümmend neli terminali. Terminalid paiknevad seejuures süsteemis hajuli, juhitavatele objektidele võimalikult lähedal, ja on pidevas infovahetuses oma andmehõivejaamaga. Ka siin kasutatakse andmehõivejaama ja terminalide vahelise sidekanalina adresseeritavat järjestikliidest.

Viimase, MENTOR-süsteemi struktuuri madalaima taseme moodustavad andur- ja täiturelemendid (elektriliselt juhitavad lukud, valveandurid, lülitid jms.) Nende hulka võivad kuuluda ka keerukamad seadmed, nagu isiku identifitseerimiskaartide lugemisseadmed jms. Iga selline seade on ühendatud teda teenindava terminaliga viisil, mida nõuab seadme spetsifikatsioon. Sõltuvana viimasest võib ühe terminali poolt teenindatavate andur-täiturelementide arv kõikuda ühest kuni paarikümneni.

MENTOR Kontrollsüsteemi üksikasjalikum kirjeldus PDF formaadis (85KB)

 

Get Acrobat Reader


Kontaktandmed:
Akadeemia tee 19 Tallinn 12618 / Tel & fax: 639 70 80 / mentor@mentor.ee